Home

March 27th, 2021

It has been a month since I’ve written my thought. Một tháng nhẹ nhàng trôi qua.. và rất nhiều điều mình muốn chia sẻ. Hiện tại mình đang ngồi ở The Coffee House quận 7, nơi mà cuối năm 2020, mình… Continue reading March 27th, 2021

Trần Tú Quang

cout << “Hello world“;

@ttqteo since Dec, 2020.